Zrównoważony rozwój Microsoft

Jakie założenia i cele stawia sobie Microsoft w kwestii zrównoważonego rozwoju?
Zrównoważony rozwój to kluczowy element strategii każdej większej firmy. Ujmowanie założeń progospodarczych, prospołecznych i proekologicznych w działalności staje się konieczne, nie tylko ze względu na wizerunek, sprawniejsze funkcjonowanie organizacji, ale i presję społeczną oraz środowiskową. Globalni giganci ze świata biznesu wyznaczają trendy oraz przecierają ścieżki w drodze do zrównoważonego rozwoju. Microsoft, w styczniu 2020 roku, ogłosił odważne zobowiązanie i szczegółowy plan, aby do 2030 roku nie emitować dwutlenku węgla, a do 2050 roku, usunąć ze środowiska cały swój ślad węglowy, który firma wyemitowała od momentu powstania. Podstawą przedstawionej strategii zrównoważonego rozwoju i zobowiązań Microsoft jest technologia, która może pomóc rozwiązać największe światowe problemy.

Microsoft koncentruje swoje działania na czterech obszarach – węgiel, woda, odpady, i ekosystemy, w których można zwiększać skalę poprzez minimalizowanie negatywnego wpływu działań i maksymalizowanie pozytywnego wpływu technologii. Rozpoczęto od działań w zakresie przedsiębiorstwa, ale strategia wykracza poza cztery ściany organizacji, ponieważ dokonane zmiany przyniosą również korzyści społecznościom, w obszarach gdzie znajdują się oddziały Microsoft. Poprzez wdrażanie technologii przez klientów i partnerów, Microsoft wywiera pozytywny wpływ na społeczności na całym świecie, również dzięki znaczącym inwestycjom, zaangażowaniu w politykę oraz wprowadzanym innowacjom.
Strategia zrównoważonego rozwoju Microsoft to szereg wiodących w branży zobowiązań do bycia firmą o zerowej emisji dwutlenku węgla, pozytywnym bilansie wodnym, zerowej ilości odpadów do 2030 roku oraz opracowania nowego komputera planetarnego, aby lepiej monitorować, modelować i zarządzać ekosystemami. Realizacja tak postawionych celów, pomoże stawić czoła zmianom klimatu i problemom społeczno-gospodarczym. Microsoft wyznaczył sobie także za cel osiągniecie miana największego na świecie dostawcy technologii zrównoważonych rozwiązań.

Jak wygląda zrównoważony rozwój w praktyce Microsoft?
Każdy z czterech obszarów tematycznych wspierany jest przez pięć filarów strategicznych, jak operacje, produkty i usługi, klienci i partnerzy, polityka oraz pracownicy. Microsoft bierze odpowiedzialność za swój ślad węglowy, wykorzystanie wody, gospodarkę odpadami, a więc sposób, w jaki produkty są pozyskiwane, produkowane, eksploatowane i zarządzane nawet po zakończeniu użytkowania. Stawianie na rozwój nowych technologii, produktów i usług opartych na danych, sztucznej inteligencji i technologii cyfrowej, pozwala wzmocnić zrównoważony rozwój. Co więcej, jak już wspomnieliśmy, działania Microsoft wybiegają poza budynki firmy, z uwagi na program wsparcia klientów i partnerów w zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla, wykorzystania wody, generowania odpadów i eksploatacji powierzchni dzięki swojej wiedzy, technologii oraz dostępnym usługom. Przedstawiciele Microsoft zabierają głos w kwestiach polityki publicznej związanych z klimatem oraz wspierają nowe proekologiczne i prospołeczne inicjatywy, na szeroką skalę. Ponadto, w Microsoft ważną rolę odgrywają pracownicy, którzy poprzez swoje innowacyjne pomysły tworzą nowe możliwości osiągnięcia postawionych w strategii celów, a tym samym przyczyniając się do globalnego zrównoważonego rozwoju.

Szczegóły działań i założeń Microsoft na drodze do zrównoważonego rozwoju, będziemy przedstawiać w ramach #MSforSustainability na naszych mediach społecznościowych.
Facebook
LinkedIn

Więcej na: https://www.microsoft.com/en-us/sustainability

Udostępnij