Dziś wszystko zaczyna się od danych

Firmy, które będą potrafiły te dane zebrać, a następnie inteligentnie je przetworzyć, będą
w stanie transformować swoją firmę i swoją branżę.

Przejrzysta prezentacja danych
Interaktywność raportów
Łatwość publikacji raportów

Przejrzysta prezentacja danych

Raporty Power BI umożliwiają przegląd danych operacyjnych pochodzących z kilku obszarów biznesu na jednym ekranie z podziałem na wiele różnych czynników (wymiarów). Możliwość obserwacji danych w formie wielowymiarowego dashboard’u umożliwia łatwe dostrzeżenie trendów i odchyleń w interesujących nas obszarach.

Interaktywność raportów

Interaktywna forma raportów Power BI sprzyja analizie danych i szybkiemu wyciąganiu wniosków.

Funkcje drill down (drill up) umożliwiają płynne poruszanie się pomiędzy różnymi poziomami szczegółowości skonstruowanej przez nas hierarchii.
Funkcja przeglądania szczegółowego (drillthrough) umożliwia przejście między poszczególnymi aspektami raportu w sposób płynny, bez potrzeby odtwarzania użytych filtrów na każdej stronie raportu z osobna.

Z kolei funkcja Wyjaśnij wzrost/spadek oferuje opcję wglądu w analizę przyczyn danego trendu – spadku, bądź wzrostu danych biorąc pod uwagę analogiczny okres wcześniejszy jako punkt odniesienia.

Łatwość publikacji raportów

Power BI to rewolucyjne narzędzie, które umożliwia wizualizację i analizę danych w sposób, który jest niezwykle naturalny i intuicyjny. Funkcjonalność raportów z ważnymi dla firmy wskaźnikami wzrasta, gdy można je łatwo publikować oraz udostępniać
Przygotowany w Power BI raport jest niezwłocznie zapisywany w chmurze i od samego początku jest gotowy do publikacji zarówno online, jak i w środowisku lokalnym. Raporty z Power BI możesz publikować w sieci i eksportować je do arkuszy programu Excel, prezentacji PowerPoint czy witryn programu SharePoint. Masz także możliwość osadzenia raportów w istniejących aplikacjach lub witrynach internetowych.

Raporty Power Bi są zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych, a dostęp do nich uzyskasz poprzez aplikacje na platformy Android, iOS i Windows.

Wstępna kalkulacja systemu