Konsultacja & Planowanie

Na tym etapie konsultanci naszej firmy koncentrują się na osobie klienta. Poznają wstępnie jego potrzeby, prezentują wachlarz możliwości oferowanych w ramach współczesnej transformacji cyfrowej. Konsultanci starają się również poznać nadzieje klienta związane z implementacją nowych usług.

Projekt & Rozwój

W kolejnej fazie projektu wspólnie pracujemy nad kształtem planu implementacji. Bierzemy pod uwagę obecne systemy i uwzględniamy je w przygotowywanym planie. Skupiamy się zarówno na celach krótkoterminowych, jak i długofalowych.

Implementacja

W fazie wdrożeniowej programiści NAV.COM implementują zaprojektowane rozwiązania do Twojej organizacji. W tej fazie integrujemy nowe oprogramowanie z dotychczas posiadanymi, testujemy je i poddajemy finalnym modyfikacjom.

Migracja danych

Migracja danych jest nieodłącznym etapem każdego dużego projektu informatycznego. Z reguły wymaga ona dużych nakładów zarówno pracy jak i czasu. Udana migracja danych jest jednak warunkiem wstępnym powodzenia operacji uruchomienia produkcyjnego nowego systemu. Dlatego też każdorazowo przed ruszeniem nowego systemu wykonujemy odpowiednią ilość procesów biznesowych.

Wsparcie

W końcowej fazie projektu konsultanci naszej firmy dokonują transferu wiedzy związanej z obsługą nowych rozwiązań wyznaczonym przez klienta osobom. NAV.COM oferuje również plany serwisowe, dzięki którym roztacza nad klientem opiekę w trakcie używania systemu. NAV.COM dokłada starań aby utrzymać ciągłość relacji z klientem aby, w razie potrzeby, wesprzeć klienta w każdym aspekcie wdrożonych rozwiązań.

Odpowiedzi na kilka istotnych pytań

Wierzymy, że tylko system dobrze uszyty pod kątem indywidualnych potrzeb każdego klienta będzie spełniał pokładane w nim nadzieje. Dlatego od początku każdego nowego projektu staramy się najpierw dobrze zrozumieć potrzeby i nadzieje klienta związane ze zmianą systemu. Uważnie gromadzimy aspekty pożądanych oczekiwań, nadajemy im priorytety a następnie przedstawiamy ich wykonalność w obrębie naszego systemu. Dzięki bliskiej współpracy z klientem nasze rozwiązania służą klientom wiele lat i są chętnie rozwijane.

Każdy dobry plan musi być dobrze przemyślany i najlepiej opisany w zwięzłej formie, aby mogła ona w przyszłości zostać użyta do rozwoju wprowadzanych zmian w systemie. Praktyka wskazuje, że nieopisane zmiany utrudniają jednolitość i zwartość systemu. System zdecydowanie powinien ułatwiać wiele rzeczy, ale bez uszczerbku na ogólnej używalności. Posiadanie dobrze napisanej dokumentacji znacząco ułatwia rozwój funkcjonalności w przyszłości, jak również stanowi znakomitą okazję do wypracowania optymalnego rozwiązania.