W dzisiejszym, zmieniającym się świecie tradycyjna sprzedaż zaczyna ustępować pola cyfrowej

Wspomagający sprzedaż zestaw cyfrowych narzędzi Microsoft sprawi, że będziesz mógł trafnie
odpowiedzieć na zmieniające się trendy.

360st. Widok klienta
Stwórz środowisko do współpracy
Skorzystaj z siły Power Automate

360st. Widok klienta

Dzięki ścisłej synchronizacji programu Dynamics 365 Sales z Business Central 365, Twoi sprzedawcy w programie do zarządzania relacjami z klientem będą mieć do dyspozycji 360° profil każdego ze swoich klientów.

Informacje o transakcjach, aktualnym saldzie należności, stanie realizacji zamówień są dostępne kontekstowo z Dynamics 365 Business Central bezpośrednio z poziomu kart klientów w Dynamics 365 Sales .

Dynamics 365 Sales udostępni Ci również na osi czasu pełny podgląd korespondencji e-mail prowadzonej w Twojej firmie z danym klientem i zaplanowanych spotkań z jego udziałem w Kalendarzu Outlook. Dodatkowo Dynamics 365 for Sales jest w stanie pobrać notatki powstałe z każdego spotkania online z klientem, z wykorzystaniem MS Teams.

Stwórz środowisko do współpracy

Dzięki wbudowanym narzędziom do współpracy sprzedawcy zyskają możliwość współpracy na szansach sprzedażowych niezależnie od działu sprzedażowego czy lokalizacji. Będą oni mogli pracować na tym samym 360˚ widoku klienta i dzielić się dokumentami związanymi z danymi szansami sprzedażowymi bezpośrednio w Microsoft Teams i Sharepoint.

Skorzystaj z siły Power Automate

Tworząc proste przepływy w Power Automate system Dynamics 365 Sales może być automatycznie zasilany nowymi potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży wprost z serwisów społecznościowych takich jak Facebook lub LinkedIn.

Wstępna kalkulacja systemu