Infografika: Cyfryzacja branży produkcyjnej

Z raportu S&T potwierdzonego danymi Eurostatu, odnośnie poziomu cyfryzacji branży produkcyjnej, wynika, iż obecnie 1/4 polskich firm produkcyjnych korzysta z aplikacji umożliwiających przetwarzanie danych w chmurze. Widoczne jest także zainteresowanie wdrożeniem narzędzi opartych o technologie chmurowe w najbliższym czasie (4 na 10 badanych przedsiębiorstw). Dla porównania, w Finlandii z chmury korzysta ponad 75% firm.

Pandemia koronawirusa znacząco przyspieszyła cyfryzację przedsiębiorstw, gdyż aż 54% firm z branży produkcyjnej zintensyfikowało procesy transformacji cyfrowej opartej o wykorzystanie chmury, a 70% zaobserwowało znaczący wzrost przychodów w wyniku inwestycji w digitalizację. Za główną korzyść takich rozwiązań uznano brak konieczności inwestowania w zakup i utrzymanie infrastruktury sprzętowo-serwerowej. Zaznaczono również obszary, w których można osiągnąć lepsze wyniki biznesowe jak: zwiększenie dokładności planowania popytu, monitoring hal produkcyjnych w czasie rzeczywistym czy zwiększenie wykorzystania zasobów produkcyjnych. Innowacyjne technologie cyfrowe umożliwiają bowiem szybsze i precyzyjne śledzenie zmian, dostosowanie wielkości produkcji, kompleksowe gromadzenie, a także integrację danych operacyjnych oraz poprawę wydajności maszyn i pracowników.

cyfryzacja branży produkcyjnej

Udostępnij