Zakres cyfrowej transformacji

Cyfrowa transformacja bierze pod uwagę całokształt narzędzi i technologii używanych przez organizację dla realizacji wyznaczonej strategii biznesowej. Wybór właściwych rozwiązań powinien być poprzedzony dokładną analizą przebiegu dotychczasowych procesów wraz z identyfikacją ich najsłabszych punktów. Warto również zwrócić uwagę na skalowalność i bezpieczeństwo przyszłych rozwiązań.

Poniżej znajdą Państwo zestawienie czynników, które warto uwzględnić podczas planowania cyfrowej transformacji.

Obszary o kluczowej wartości dla klienta
Kluczowe obszary biznesu
Zidentyfikuj obszary, w których kreowana jest największa wartość dodana dla Twoich klientów.
Przebieg procesów
Przebieg procesów
Wykonanie mapowania przebiegu aktualnych procesów doskonale potwierdzi ich mocne strony i jednocześnie unaoczni elementy najczęściej zawodzące przy realizacji operacji biznesowych.
Struktura danych
Struktura danych
Przy aktualnej skali generowanych danych w biurach i fabrykach, ich umiejętne wykorzystanie wciąż zyskuje na znaczeniu. Strukturę danych w nowym systemie warto zaprojektować w taki sposób, aby uwzględniała ona wykorzystanie danych w Power BI czy w innych narzędziach analitycznych.
Znaczenie funkcji dla użytkowników końcowych
Znaczenie funkcji dla użytkowników końcowych
Kolejnym etapem przygotowań powinna być identyfikacja wagi i znaczenia poszczególnych funkcji przez użytkowników końcowych projektowanego rozwiązania.
Skalowalność
Skalowalność
Przy aktualnej, bardzo zmiennej rzeczywistości warto rozważyć potencjał elastyczności rozwiązań ERP, zarówno w zakresie ich licencjonowania, jak również stopnia wykorzystania zasobów procesorowych potrzebnych do ich obsługi.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
Głównym wyzwaniem w zakresie bezpieczeństwa systemu ERP jest znalezienie optymalnego balansu między zasięgiem ochrony danych wrażliwych gromadzonych w systemie a jego wydajnością i elastycznością jego funkcji.
Budżet
Budżet
Podstawową kwestią od której rozpoczyna się proces budżetowania jest wybór modelu licencjonowania. Przełomem ostatnich lat jest licencjonowanie systemu ERP na zasadach SaaS, oprogramowania jako usługi dostępnej w subskrypcji oraz z opcją hostingu na zewnętrznych, centralnie sterowanych serwerach.
Przygotowanie organizacji do zmian
Przygotowanie organizacji do zmian
Warunkiem powodzenia cyfrowej transformacji jest również właściwe przygotowanie kierownictwa i pracowników firmy do zmian mających nadejść w sposobie realizacji dotychczasowych celów biznesowych.
Wybór właściwego partnera
Wybór właściwego partnera
Cyfrowa transformacja wymaga odwagi, innowacji, zmian w przebiegu procesów oraz otwartości organizacji na zmiany. Wiedza i doświadczenie partnera przy implementacji cyfrowych rozwiązań jest również bardzo istotna.

Dowiedz się o korzyściach przeniesienia swoich produktów ERP do chmury

Napisz do nas